Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Pasakyk savo nuomonę apie tai, kaip veikia maisto tiekimo grandinė

Lietuvos ūkininkų sąjunga
2017-08-31

Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl maisto grandinės tobulinimo ir jos skaidrumo užtikrinimo. Visos Europos Sąjungos ūkininkų, piliečių ir kitų suinteresuotųjų šalių prašoma iki 2017 m. lapkričio 17 d. sudalyvauti internete vyksiančiose konsultacijose ir išreikšti savo nuomonę apie tai, kaip veikia maisto tiekimo grandinė.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pastaruoju metu maisto tiekimo grandinės tobulinimo klausimas yra aktyviai svarstomas Europos Sąjungos institucijose. Diskusijų metu dauguma ES valstybių narių, kaip ir Lietuva, atkreipia dėmesį, kad ūkininkai yra silpniausia maisto tiekimo grandinės dalis, todėl jų interesai yra labai svarbūs ir turi būti tinkamai apsaugoti.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „Ūkininkai – pirmoji grandinės grandis ir be jų neturėtume maisto, kurį reikia perdirbti, parduoti ir vartoti. Deja, pastebime, kad jie dažnai lieka silpniausia grandis. Norėdami pašalinti maisto tiekimo grandinės trūkumus, raginame imtis veiksmų, kurie atitiktų ilgalaikę Komisijos poziciją būti pasirengus ateiti į pagalbą Europos ūkininkams. Kviečiu visus ES piliečius, ūkininkus ir suinteresuotąsias šalis išsakyti savo nuomonę šiose internetinėse konsultacijose.“

Europos Komisija nori sužinoti piliečių nuomones, kad galėtų įvertinti, ar reikia imtis priemonių ES lygmeniu nesąžiningos prekybos žemės ūkio maisto produktais problemai spręsti. Komisija taip pat nori įvertinti rinkos skaidrumo lygį visoje grandinėje ir nustatyti, kur jį būtų galima padidinti. Viešosios konsultacijos padės nuspręsti, ar reikia įvesti papildomų priemonių ES rinkos skaidrumui užtikrinti.

Maisto tiekimo grandinės tobulinimo, ūkininkų derybinių galių stiprinimo, kovos su nesąžiningomis prekybos praktikomis klausimai yra ypač aktualūs, todėl kviečiame visus aktyviai dalyvauti šiose viešosiose konsultacijose bei užpildyti Europos Komisijos tinklalapyje paskelbtą klausimyną, kuris pateiktas ir lietuvių kalba.

Konsultacijos pagrįstos 2016 m. sausį Komisijos nario P. Hogano įsteigtos Žemės ūkio rinkų darbo grupės nuveiktu darbu. Žemės ūkio rinkų darbo grupė pasiūlė konkrečių veiksmų, kaip sustiprinti ūkininkų vaidmenį maisto tiekimo grandinėje, ir konsultacijos remsis šiuo atliktu darbu, kad Komisija gautų informacijos, į kurią atsižvelgs rengdamasi būsimiems darbams. Taip pat buvo paskelbtas įžanginis poveikio vertinimas, kuriame detalizuojamos įvairios politikos galimybės, kad dėl jo būtų konsultuojamasi ir sulaukta grįžtamosios informacijos, o dėl bet kokios būsimos iniciatyvos pagerinti maisto tiekimo grandinę bus atliktas išsamus poveikio vertinimas. Visi būsimi Komisijos pasiūlymai taip pat atitiks platesnį požiūrį, pagal kurį ketinama supaprastinti ir modernizuoti bendrą žemės ūkio politiką.

Parengta pagal Europos Komisijos pranešimą spaudai