Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Po žemdirbių suvažiavimo – rezoliucija

LŽŪKT informacija
2018-02-19

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Per 2000 Lietuvos žemdirbių ir žemės ūkio įmonių atstovų, vasario 9 d. susirinkusių į visuotinį žemdirbių suvažiavimą, vertindami susidariusią situaciją šalies žemės ūkyje, parengė kreipimąsi į atsakingų Lietuvos Respublikos institucijų vadovus ir reikalauja ne tik atkreipti dėmesį į keliamas problemas, bet ir nedelsiant imtis priemonių jas spręsti.

„Dar kartą norime akcentuoti, jog žemdirbiai mokesčius moka visus, kuriuos jie įpareigoti mokėti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Žemdirbiai tikrai nėra valstybės išlaikytiniai ar tie, kurie gyvena kitų sąskaita. Tačiau kone kasdien brangstančios paslaugos, didėjanti mokestinė našta, nelygios ūkininkavimo sąlygos su kitų Europos Sąjungos šalių ūkininkais, juos visus varo į dar didesnę neviltį. Raginame nedelsiant inicijuoti plačias diskusijas dėl Lietuvos žemės ūkio sektoriaus ateities, parengti trumpalaikę bei ilgalaikę Lietuvos žemės ūkio sektoriaus strategijas, deramai įvertinant sektoriaus indėlį į visos šalies ekonomiką ir sugrąžinant jam deramą įvaizdį mūsų visuomenėje,“ – teigiama rezoliucijoje.

Vienuolikoje rezoliucijos punktų išdėstytos mokesčių, melioracijos, situacijos gyvulininkystės sektoriuje, Kaimo plėtros programos ir kofinansavimo, šalies žemės ūkio konkurencingumo, žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo, tiesioginių išmokų Lietuvos žemdirbiams ir kitos spręstinos problemos.

Visuotinio suvažiavimo dalyviai, kreipdamiesi į atsakingų Lietuvos Respublikos institucijų vadovus, reikalauja, kad per mėnesį nuo rezoliucijos gavimo būtų pateiktas priemonių planas, kuriame būtų aiškiai suformuluota, per kiek laiko ir kaip planuojamos spręsti žemės ūkio keliamos problemos. Rezoliuciją rasite čia.

Žemdirbių suvažiavimo organizatorė – Lietuvos žemės ūkio ir maisto taryba (Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga, Lietuvos pieno gamintojų asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija).

Parengta pagal LŽŪBA informaciją