Birželio 16 d., sekmadienis | 24

RECAP aktyviai tobulina kompleksinės paramos sistemą

LŽŪKT informacija
2016-11-29

Lapkričio 3–4 d. Graikijos mieste Heraklione įvyko antrasis projekto RECAP, įgyvendinamo pagal tarptautinę mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, partnerių susitikimas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Svarbiausias projekto tikslas – informacinių komunikacijos technologijų sujungimas su palydovų informacija, siekiant tobulinti kompleksinės paramos sistemą, kad ji būtų naudinga visoms suinteresuotoms šalims – ūkininkams, nacionalinių mokėjimo agentūrų specialistams, žemės ūkio konsultantams.

Graikijoje vykusio susitikimo metu projekto partneriai aptarė per 6 mėn. nuo projekto pradžios nuveiktus darbus.

Pristatyta Patariamoji taryba

Susitikimo metu pristatyti Patariamosios tarybos nariai, kurių žinios ir patirtis, tikimasi, padės efektyviau plėtoti projekto veiklą ir siekti numatytų tikslų.

Projekto partneriams įgyvendinti užsibrėžtą tikslą padės keturi minėtos tarybos nariai: dr. Nektarios Chrysoulakis (Graikija), Peteris Fane (Jungtinė Karalystė), Prodromos Kalaitzis ir Socrates Socratous (Kipras).

Dr. Nektarios Chrysoulakis – Molekulinės biologijos ir biotechnologijų instituto Kretoje (Graikija) mokslininkas, kurio pagrindiniai moksliniai tyrimai susiję su miestų energijos balansu, aplinkos stebėsena ir pokyčių nustatymu, gamtinių ir technologinių rizikų analize, šilumine infraraudonąja spinduliuote ir paviršiaus temperatūra.

Dr. N. Chrysoulakis turi daug patirties įgyvendinant tyrimų ir plėtros projektus, finansuojamus FP7, H2020 programų. Jis yra vienas iš 45 Europos mokslininkų, gavusių inovacijų rėmimo finansavimą, kurį skyrė Europos mokslinių tyrimų taryba (ERC).

Peteris Fane daugiau kaip 20 m. konsultuoja ūkininkus, prekybos organizacijas ir žemės ūkio specialistus visų Europos politikos sričių klausimais. Jis yra ekspertas ir žemės ūkio konsultantas, turintis didžiulės praktinės patirties žemės ūkio ir nekilnojamojo turto valdymo srityse.

Peteris Fane dirbo ekspertu privačiame ir valstybiniame sektoriuose ir yra buvęs RICS Land Group direktoriumi, atsakingu už kaimo, aplinkos ir kitas specializuotas grupes. Jis ir toliau konsultuoja RICS viešosios politikos klausimais ir yra pagrindinis „BŽŪP kaimo vizijos” autorius.

Prodromos Kalaitzis yra verslo ekonomistas, dešimtmetį dirbęs tiriamąjį mokslinį darbą Nyderlanduose, nuo 2008 m. Briuselyje, COPA-COGECA Europos ūkininkų ir Europos žemės ūkio kooperatyvų organizacijoje, dirba kooperacijos ekspertu.

Socrates Socratous daugiau kaip dešimtmetį dirba Kipro žemės ūkio mokėjimo agentūroje, šiuo metu vadovauja Tiesioginių išmokų departamentui. Jis yra informacinių technologijų specialistas, turintis ir informacinių sistemų vadybos, ir verslo administravimo magistro laipsnį.

Aptarti darbai

Projekto partneriai diskutavo apie kuriamos kompleksinės paramos sistemos galimybes nacionalinių mokėjimo agentūrų darbuotojams ir svarbiausia – ūkininkams. Pateiktos išvados grįstos projekto partnerių šalyse vasarą atliktų ūkininkų apklausų rezultatais. Atsakydami į klausimus, ūkininkai išsakė asmeninius poreikius ir lūkesčius, susijusius su projekto metu kuriama kompleksinės paramos sistema.

Susitikimo dalyviai aptarė darbų planavimo metodus, pristatė, kaip bus atliekami paslaugų integravimo ir pritaikymo darbai, numatė, kada testuos bandomąją kompleksinės paramos sistemą.

Taip pat apibendrinti projekto veiklos viešinimo rezultatai ir numatytos galimybės skelbti informaciją RECAP svetainėje ir socialiniuose tinkluose Facebook, Twitter ir LinkedIn.

Susitikime Konsultavimo tarnybai atstovavo direktorius dr. Edvardas Makelis (viduryje), Tyrimų ir plėtros skyriaus vadovė dr. Gintarė Kučinskienė ir vyresnioji teisinio reguliavimo specialistė Aušra Tumonė (šalia)

Projekto partnerių iš šešių šalių tikslas – ženkliai patobulinti esamą kompleksinės paramos sistemą

RECAP projekto partneriai:

 • Draxis Environmental S.A. (Graikija)
 • Instituto Navarro de Technologias e Infraestructuras Agroalimentarias SA (Ispanija)
 • Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aid (Graikija)
 • Nacionalinė mokėjimo agentūra (Lietuva)
 • Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (Lietuva)
 • Savills Ltd (Anglija)
 • Inosens Doo Novi Sad (Serbija)
 • Readingo universitetas (Anglija)
 • Nacionalinė Atėnų observatorija (Graikija)
 • Iniciativas Innovadoras Sal (Ispanija)
 • ETAM S.A. (Graikija)
 • CREVIS SPRL (Belgija)

Parengta pagal projekto partnerių informacinį pranešimą