Birželio 16 d., sekmadienis | 24

RECAP padės įgyvendinti bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas

LŽŪKT informacija
2016-11-29

Lapkričio 3–4 d. Heraklione (Graikija) vyko antrasis projekto ReCap partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis. Kaip ir kiekvienam projekto partneriui, Konsultavimo tarnybos vadovui teko atsakyti į projekto vadovų klausimus, kurie buvo skirti perteikti projekte dalyvaujančių partnerių požiūrį į projekto aktualumą, viziją ir pritaikymą. Pateikiame šio pokalbio mintis.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.
E
Koks bus jūsų įstaigos indėlis į RECAP projektą?

Esame didelė (per 400 darbuotojų) nepriklausomų profesionalių žemės ūkio specialistų ir konsultantų įstaiga, kuri savo kasdieniu darbu yra arčiausiai ūkininkų ir jų poreikių. Mus labai domina RECAP projekto rezultatas. Savo, kaip projekto partnerio, indėlį projekte matome ne tik išbandant/testuojant jau sukurtą įrankį, bet ir padedant ūkininkams įgusti juo naudotis ir taip populiarinti/viešinti projekto rezultatą.

Kuo didžiuotumėtės projektui pasibaigus?

Turime pastebėti, kad Konsultavimo tarnyba tarptautinėje projektinėje veikloje turi palyginti nedaug patirties bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis, tarp jų ir iš kitų šalių. Dažniausiai dalyvaujame projektuose, kuriuose paslaugas ar įrankius kuria įvairių šalių mokslo ir verslo subjektai. Todėl šį projektą vertiname kaip labai naudingą tarptautinę bendradarbiavimo patirtį, visų pirma, su valstybinėmis institucijomis.

Kuriuos kompleksinio paramos susiejimo schemos aspektus sustiprinsite dalyvaudami RECAP?

Mes akcentuotume nuostatą, kad Cross- compliance schema yra ne priemonių rinkinys bausti, o kryptingai veikti, kad tvarumo, ekonomiškumo, klimato kaitos mažinimo nuostatos būtų „su protu” priimamos ir įgyvendinamos. Tikimės, kad įrankis prisidės ne tik prie ūkininkų bendro išprusimo bendrosios žemės ūkio politikos klausimais, bet ir skatins jų kompiuterinį raštingumą.

Kokias galimybes siejate su RECAP projektu?

Konsultavimo tarnyba gali pasigirti svariu indėliu šalyje skatinant elektronines paslaugas žemės ūkio sektoriuje. Esame sukūrę konsultantų ir ūkininkų naudojamą integruotą ūkio valdymo programą „e-GEBA“, integruotos augalų apsaugos valdymo sistemą ir e-mokymų platformą IKMIS, kompiuterinę ūkių vertinimo programą. Nuolat ieškome galimybių tobulinti ir skaitmeninti paslaugas. Manome, kad RECAP puikiai papildys mūsų teikiamų elektroninių paslaugų sąrašą.

Kodėl RECAP yra novatoriškas projektas?

Vertindami pokyčius ir technologijų vystymosi spartą, labai dažnai inovacijų kūrimo srityje stebime šalių pastangas sukurti elektroninius įrankius, kurie būtų naudojami jų šalyse. Labai retai kurdami elektroninius įrankius novatoriai susimąsto apie galimai centralizuotas sistemas, kurios tam tikrus žemės ūkio kriterijus leistų lyginti ES mastu. Šio projekto pozityvų unikalumą matome rezultato taikymo aprėptyje – tai didelis užmojis. Ir jeigu pavyks sudaryti stabilų pagrindą šiai idėjai realizuoti, o vėliau ir galimybę tai plėtoti – bus neabejotinai didelis pasiekimas.

Kokie yra RECAP konsorciumo privalumai?

Vieną svariausių konsorciumo stiprybės priežastį įvardytume projekto lyderį – Draxis. Jų profesionalus darbas mus įkvepia kiek įmanoma aktyviau dalyvauti projekto veikloje, todėl šį projektą labai dažnai minime savo šalyje, kaip vieną sėkmingiausių patirčių tarptautinėje projektinėje veikloje.

Dirbant ir komunikuojant su kitais partneriais – jų profesionalumas. Matome ir aiškiai suprantame kiekvieno partnerio indėlį ir svarbą šiame projekte.

Kodėl manote, kad RECAP platformos dėka bus lengviau laikytis BŽŪP įsipareigojimų?

Dirbdami daugiau kaip 20 metų žemės ūkio konsultavimo srityje, galime patikinti, kad ūkininkai nėra piktybiniai reikalavimų pažeidėjai ar prievolių ignoruotojai. Jų elgsenai labai dažnai turi įtakos laiko, išteklių ar net tam tikrų žinių trūkumas.

Šis projektas sukurs galimybę populiarias šiuolaikines priemones naudoti ne itin populiariems reikalavimams įgyvendinti/atitikti.

Žinant ūkininkų imlumą skaitmeninėms technologijoms ir įvertinant puikų interneto ryšį Lietuvos kaimo vietovėse, manome, kad projektas prisidės ir populiarins bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas, kurios iš esmės pagrindžia tvaraus, ekonomiško ir supančiai aplinkai draugiško ūkio nuostatas.

Kaip įgyvendinant RECAP padedama saugoti aplinką?

RECAP platforma prisidės prie vandenų, biologinės įvairovės apsaugos, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, žalinimo reikalavimų įgyvendinimo. Ūkininkai galės matyti, ar jų laukuose yra saugomų teritorijų, kokie ten taikomi apribojimai, todėl tiksliai žinos, ką galima daryti, o ko ne (pvz., ar galima išarti pievas, tręšti mineralinėmis ar organinėmis trąšomis). Matys, kokiu atstumu negalima sėti nuo vandens telkinio pakrantės. Jeigu ūkininkai sąžiningai naudosis platforma, jų ūkiai ne tik atitiks kompleksinės paramos reikalavimus, bet ir prisidės prie aplinkos išsaugojimo.

Kaip RECAP dėka patikrinimai „vietoje“ taps veiksmingesni?

Mes tikimės efektyvumo. Savaime suprantama, kad galbūt ne iš karto sukurtas įrankis bus naudojamas praktiškai arba bus tinkamai pritaikytas tikrintojams, todėl vyks ir patikros vietoje. Bet nuoširdžiai viliamės, kad įrankį išbandžius, ateityje jis bus naudojamas atliekant bent 80 proc. ūkių patikrų.

Kokią naudą iš RECAP projekto turės ūkininkai?

Tikimės, kad projekto metu sukurtas įrankis sudarys prielaidas ūkininkams lengviau apsiginti prieš tikrintojus, t. y. fiksuota medžiaga įrodyti vieną ar kitą jiems aktualų faktą. Norėčiau pažymėti, kad projekto rezultato populiarumo sąlyga – priemonės, kurios padėtų įgyvendinti bendrąją žemės ūkio politiką, o ne instrumentas, leidžiantis lengviau nubausti ūkininkus.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti:

https://www.recap-h2020.eu/

https://www.facebook.com/RECAPh2020project/

https://twitter.com/RECAP_H2020

https://www.linkedin.com/groups/8566730

https://www.yammer.com/regionetwork/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=9007401&view=all