Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Sandoriai su pateikta neigiama NŽT išvada nebus registruojami Nekilnojamojo turto registre

2023-07-05

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Seimas pritarė Aplinkos ministerijos parengtoms Nekilnojamojo turto registro įstatymo pataisoms, kuriomis sudaryta galimybė Nekilnojamojo turto registre neregistruoti savivaldybių ir kitų valstybinės žemės patikėtinių sudarytų sandorių, kuriems pateikta neigiama Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) išvada apie jų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Įstatymo pakeitimais nuo 2024 m. sausio 1 d. nustatoma pareiga Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, gavus prašymą įregistruoti savivaldybių ir kitų valstybinės žemės patikėtinių sudarytą sandorį, patikrinti Žemės informacinėje sistemoje skelbiamą informaciją. Nustačius, kad minėtoje sistemoje dėl šio sandorio pateikta neigiama Nacionalinės žemės tarnybos išvada, atsisakyti tokį sandorį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Išvada turės būti išduodama nuomos ar panaudos sandoriams, sudaromiems dėl valstybinės žemės sklypo, esančio saugomoje teritorijoje, įsiterpusio valstybinės žemės sklypo, valstybinės žemės sklypo, kuriame yra apleisti statiniai, valstybinės žemės sklypo, kurio vidutinė rinkos vertė ne mažesnė nei 300 tūkst. eurų, valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo, ne mažesnio nei 2 ha ploto, valstybinės kitos paskirties žemės sklypo, ne mažesnio nei 0,3 ha ploto. Tai numato nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojantys Žemės įstatymo pakeitimai.

Taip siekiama efektyvesnio valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo, taip pat, kad Žemės įstatyme numatytas reglamentavimas, užtikrinantis savivaldybių ir kitų valstybinės žemės patikėtinių veiklos kontrolę, sudaromų sandorių atitiktį teisės aktų reikalavimams, veiktų tinkamai.

Aplinkos ministerijos informacija