Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Sėkmingo darbo formulė – darbuotojai

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
2018-03-12

Drąsutaičių k., Joniškio r., 1992 m. į bendrą nuosavybę sujungiant iš kolūkio gautą steigėjų ir narių turtą, susikūrė žemės ūkio bendrovė „Drąsutaičiai“. Ji išsinuomojo žemę iš žemės savininkų, išsipirko tvartus su gyvuliais ir pradėjo savo veiklą. Sumažėjus narių skaičiui, norėdama gauti efektyvesnius gamybos rezultatus, 1997 m. žemės ūkio bendrovė reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinės veiklos kryptys – gyvulininkystė ir augalininkystė.

Web-kortele

Web-vadovasBendrovės vadovas Jonas Pidkova

WEb-pav3Gyvulininkystės padalinio vadovas A. Pidkovas

WEb-pav4Šiuo metu bendrovė dirba 1942 ha žemės, dalis dirbamo ploto nuomojama iš fizinių asmenų. Didžioji pasėlių dalis skiriama grūdiniams augalams. Auginami žieminiai kviečiai, žieminiai rapsai, miežiai, kukurūzai, ankštiniai augalai, daugiametės žolės.

UAB „Drąsutaičiai“ laikoma apie 600 gyvulių, iš jų 230 melžiamų karvių, todėl dalis užaugintos augalininkystės produkcijos sunaudojama savos gamybos pašarams ruošti.

UAB „Drąsutaičiai“ gamina ir realizuoja aukštos kokybės produkciją, kuri atitinka galiojančius standartus, aplinkosaugos ir sanitarinius-higieninius reikalavimus.

Gyvulininkystės ir augalininkystės produkcija parduodama Lietuvos perdirbimo ir supirkimo įmonėms. Šiuo metu visas pagaminamas pienas parduodamas ŽŪKB „Pienas LT“. UAB „Drąsutaičiai“ yra ŽŪKB „Pienas LT“ narė.

WEb-pav2Transporto inžinierius T. Pudkovas

Augalininkystės produkcija parduodama UAB „Agrospelta“, UAB „Agrokoncerno grūdai“, UAB „Aruodas plius“, UAB „Kurana“, UAB „Agrorodeo“ ir kitoms supirkimo įmonėms. Mėsinius gyvulius superka AB „Krekenavos agrofirma“, UAB „Galvijų centras“.

Siekdama didinti ūkio gyvybingumą ir konkurencingumą, UAB „Drąsutaičiai“ investuoja į ūkyje taikomas šiuolaikiškas augalininkystės ir gyvulininkystės technologijas. Investicijos daromos pritraukiant ES lėšas. Šiuo metu didžioji dalis įmonės lėšų investuojama į naujos fermos su modernia įranga statybą.

Pagrindinė įmonės sėkmingo darbo priežastis – tai įmonės darbuotojai ir didelės patirties turintis vadovas. Jų iniciatyva, įgūdžiai ir gebėjimai padeda bendrovei siekti numatytų tikslų. Siekdama geriausių rezultatų, bendrovė rūpinasi specialistų kvalifikacijos tobulinimu. Specialistai nuolat tobulinasi organizuojamuose seminaruose, kursuose. Įmonei nuo įsikūrimo pradžios, jau 24 m. vadovauja Jonas Pidkova. Vidutinis darbuotojų skaičius – 40, darbymečio metu priimami papildomi darbuotojai.

Web-pav1Į darbą – kaip į šventę

Bendrovė laikosi tradicijų: organizuojamos derliaus nuėmimo pabaigtuvės, įvairios išvykos, švenčiamos Joninės, Kalėdos, asmeninės šventės ir jubiliejai.

Informacija iš LŽŪBA 25-erių metų kn. „Sutelktomis jėgomis – į pažangą (1992–2017)“