Birželio 22 d., šeštadienis | 24

Švieslentėje galima analizuoti duomenis apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas

2023-02-13

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Interaktyviame įrankyje – švieslentėje – galima analizuoti duomenis apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas (ŠESD).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Švieslentėje, sudarytoje iš 2 dalių, pateikiami detalūs viso Nacionalinės ŠESD apskaitos laikotarpio (1990–2021 m.) duomenys. Pirmojoje dalyje, pasirinkus norimą laikotarpį, galima analizuoti susidariusio ŠESD kiekio pokytį pagal sektorius.

„Matome, kad visuose sektoriuose stebimos ŠESD kiekio mažėjimo tendencijos, išskyrus transporto sektorių, kuriame išmetimai padidėjo 5 proc. Didžiausias (78 proc.) išmetamų ŠESD kiekio sumažėjimas 2021 m. lyginant su 1990 m. yra energetikos sektoriuje, šiuos pokyčius nulėmė perėjimas prie rinkos ekonomikos, taip pat dėl pramonės gamybos bei degalų naudojimo nuosmukio“, – sako Eglė Kairienė, Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo skyriaus vedėja. „Pasirinkus trumpesnį laikotarpį, pokyčiai, žinoma, nėra tokie dideli, tačiau vizualiai galima iš karto įvertinti, kokios yra tendencijos vykdant įsipareigojimus mažinti šių dujų išsiskyrimą į atmosferą.“

Antrojoje švieslentės dalyje, pasirinkus norimus metus, duomenis galima analizuoti pagal dujas (CH4, CO2, N2O, fluorintos dujos) ir sektorius.

Pastebima, kad prie CO2 išmetimų labiausiai prisideda transporto, energetikos ir pramonės sektoriai, o N2O ir CH4 – žemės ūkio sektorius. Šioje švieslentėje taip pat galima matyti, kokia dalis ŠESD buvo absorbuota, bei kokia dalis ŠESD išsiskyrė dėl kuro deginimo.

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės analitikos centro direktorius Jurgis Šarmavičius teigia, kad anksčiau visa ši informacija viešai buvo skelbiama skirtingų ataskaitų duomenų lentelėse, kurias vartotojai turėdavo parsisiųsti, o tada galėjo atlikti analizes lygindami duomenis iš skirtingų dokumentų. Dabartinis įrankis leidžia akimirksniu atlikti paprastą analizę. Be to, tai, ką mano vartotojas švieslentėje, yra tik nedidelė dalis duomenų. Šiuolaikinės duomenų perdavimo ir tvarkymo priemonės leidžia konsoliduoti vis daugiau Aplinkos apsaugos agentūros turimų duomenų, jais greičiau ir efektyviau keistis, naudoti sprendimų priėmimui. Todėl ūkio subjektams, visuomenei ir kitiems suinteresuotiems asmenims sutrumpės teikiamų konsultacijų ar paslaugų laikas.

Balandžio mėnesį švieslentė bus atnaujinta naujausiais turimais duomenimis. Kartą per metus švieslentė bus papildoma naujais duomenimis.

Aplinkos apsaugos agentūra ateityje planuoja ŠESD švieslentes pildyti ir detalesniais skirtingų sektorių duomenimis, kad galima būtų analizuoti ŠESD pokyčius konkrečiame sektoriuje pagal kategorijas, t. y. galima bus matyti, kaip keitėsi ŠESD emisija iš gyvulių žemės ūkio sektoriuje, kuri žemės ūkio sektoriaus kategorija daugiausiai sugeneruoja azoto dioksido ir pan.

Identifikavę jautriausias ir labiausiai visuomenę dominančias aplinkosaugos sritis, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai pateiks ir daugiau panašių produktų, leisiančių sekti pokyčius.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija