Balandžio 23 d., antradienis | 24

Ūkininkams svarbūs vandens apsaugos valdymo reikalavimai

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2023-07-27

Nacionalinė mokėjimo agentūra primena, kad ūkininkai, siekiantys gauti išmokas už plotus ir gyvulius, privalo laikytis Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, ir atkreipia dėmesį į Vandens apsaugos reikalavimus.

Ūkininkai, siekiantys gauti bazinę tiesioginę išmoką, perskirstomąją išmoką, išmoką jaunajam ūkininkui, klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos (ekologinės sistemos) išmoką, susietąją paramą bei dalyvaujantys įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano kaimo plėtros intervencinėse priemonėse, turi laikytis žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų.

Vandens apsaugos reikalavimai:

  • Ūkininkai, išgaunantys 100 m3 ir daugiau vandens per parą iš vieno paviršinio vandens telkinio, privalo turėti leidimą, nurodytą Lietuvos Respublikos Vandens įstatyme. Leidimas nereikalingas, jei išgaunamas paviršinis vanduo iš ūkininko valdoje esančio nepratekamo dirbtinio vandens telkinio.
  • Žemės ūkio valdoje esantis ir naudojamas požeminio vandens gavybos gręžinys turi turėti gręžinio pasą, registruotą Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka. Pradėjusiems vandens gręžinio įteisinimo ar likvidavimo procedūrą ir turintiems tai patvirtinančius dokumentus (vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos kvitas), taikoma išimtis dėl gręžinio paso turėjimo.
  • Ūkininkai, naudojantys gėlą požeminį vandenį, turi turėti leidimą naudoti žemės gelmių išteklius Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka arba turėti iki 2014 m. liepos 1 d. išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą. Leidime iki 2014 m. liepos 1 d. turėjo būti įtrauktos sąlygos požeminio vandens paėmimui ir naudojimui ir, keičiant TIPK leidimą, šios sąlygos nesikeitė.
  • Draudžiama nuotekas, užterštas medžiagomis, nurodytomis Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių 1 ir 2 prieduose, tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį, t. y. į vandenį, kuris yra po žeme ir tiesiogiai liečiasi su dirva ar podirviu.
  • Deklaruotame plote, kuris patenka į karstinių smegduobių apsaugos zoną (žemės juosta aplink karstines smegduobes, kurių plotis 5 metrai nuo šlaito briaunos), draudžiama arti ar kitaip dirbti žemę, tręšti organinėmis ar mineralinėmis trąšomis, naudoti augalų apsaugos produktus.

NMA informacija