Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Virtuali ekskursija po LŽŪKT laboratoriją

Beveik prieš metus Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje (LŽŪKT) atidaryta laboratorija, kuriai Aplinkos apsaugos agentūra suteikė leidimą atlikti taršos šaltinių, išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. Laboratorijoje tiriama dirvožemio, paviršinio ir gruntinio vandens, nuotekų, organinių trąšų cheminė sudėtis, augalų NPK, atliekamos šiltnamio grunto analizės. Ėminius pristatyti gali žemdirbiai, įmonės, bendrovės, mokslo ir mokymo institucijos bei gyventojai.

Įdomu pasidairyti? Laboratorijos vedėja Lina Šmakovienė kviečia jus į virtualią ekskursiją.

Red. Ramunė Sutkevičienė, oper. Egidijus Vilkevičius
© www.lzukt.lt; www.agroakademija.lt, 2020 m. sausis