Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Vyriausybės vykdomi ir numatyti darbai bei terminai žemės ūkio problemų sprendimams rasti (papildyta 25 d.)

2024-01-24

Atsižvelgdama į Lietuvos ūkininkų išsakomas problemas bei sausio pradžioje įvykusį Ministrės Pirmininkės susitikimą su Lietuvos žemės ūkio taryba ir jame pasiektą sutarimą, Vyriausybė jau anksčiau yra numačiusi ir toliau sieks:

• Tariantis su Europos Komisija, toliau spręsti daugiamečių pievų atstatymo problemą ir sumažinti neigiamą poveikį ūkininkams. Sausio 23 d. įvykusiame Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko ir ES žemės ūkio komisaro Janusz Wojciechowski susitikime sutarta, kad EK skubos tvarka paržiūrės deleguotąjį reglamentą GAAB1 dėl daugiamečių pievų ir pateiks galimus sprendimus iki šių metų pasėlių deklaravimo pradžios;

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

• Pateikti Seimui derinti Akcizų įstatymo pakeitimo projektą, Vyriausybės siūlomą įtraukti į pavasario sesijos darbotvarkę, taip reaguojant į ūkininkų nerimą dėl žymėto dyzelino naudojimo apribojimų ir akcizo suskystintoms dujoms, kurios naudojamos ne kaip variklių kuras. Akcizų įstatymo projektas paskelbtas derinti sausio 22 d. Įstatymo pakeitime siūloma grąžinti ankstesnę tvarką – žymėtą dyzeliną vėl bus galima naudoti ne tik žemės ūkio technikoje, bet žemės ūkio veikloje ir žemės ūkio produktų gamyboje naudojamose transporto priemonėse, jame taip pat siūloma sumažinti naftos dujų akcizą;

• Iki 2024 m. pasėlių deklaravimo pradžios pasiūlyti sprendimus, kurie leistų užfiksuoti klaidas ir netikslumus su gamtos apsauga susijusių reikalavimų įgyvendinime, įvertinti konkretų poveikį konkretiems savininkams (realių veiklų apribojimų turinį ir mastus) ir ieškoti optimalaus privačios nuosavybės teisių ir gamtosaugos interesų subalansavimo;

• Aplinkos ministerijai įvertinus socialinių partnerių pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl vandens apsaugos juostų ir zonų, patvirtinti aktualius pakeitimus iki vasario 1 d.;

• Įvertinus kaimyninėse Baltijos valstybėse vykstančio rusiškų grūdų (ES nesankcionuojama prekė) tranzito mastą, eksportuojamus kiekius ir jų realų poveikį Baltijos šalyse išaugintų grūdų eksporto kainoms, pateikti tarp šalių suderintus siūlymus dėl galimų veiksmų ES institucijoms.

PAPILDYTA. Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė ketvirtadienį (sausio 25 d.) susitiko su Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) nariais, susitikime dar kartą patvirtintas Vyriausybės įsipareigojimas turimų įgaliojimų ribose spręsti Lietuvos ūkininkams aktualius probleminius klausimus sutartais terminais.

„Vyriausybė laikysis duoto žodžio ieškoti sprendimų tais iškeltais klausimais, kuriuos ji gali spręsti nacionalinėmis priemonėmis ar dialoge su Europos Komisija. Dalis jų, kaip kad derinimui su socialiniais partneriais jau pateiktas Akcizų įstatymo pakeitimo projektas, gali būti išspręsti jau Seimo pavasario sesijoje, dėl dalies kitų institucijos tęs darbą ir darbines diskusijas su ES institucijomis, ieškodamos geriausio įmanomo balanso tarp žemės ūkio sektoriaus interesų ir gamtosaugos tikslų“, – sakė Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

Susitikime diskutuoti kiti LŽŪT iškelti probleminiai klausimai Lietuvos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose, aptarti galimi keliai ieškant sprendimų iki kito numatyto susitikimo su LŽŪT atstovais.

BNS: Vyriausybės kanceliarijos pranešimas