Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Žemės išteklių naudojimo stebėsenos rezultatai 2005–2023 m.

2024-02-29

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centras nuo 2005 m. atliko žemės išteklių naudojimo stebėseną (monitoringą) Pagėgių, Jurbarko, Prienų, Rietavo, Kėdainių, Biržų, Kelmės, Varėnos, Utenos ir Vilkaviškio savivaldybėse.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

2023 m. buvo atlikta žemės ūkio augalų grupių sudėties ir jų pokyčių bei žemės ūkio naudmenų naudotojų grupių sudėties ir jų pokyčių analizė.

Atlikti stebėjimai parodė, kad nuo 2005 iki 2023 m. pievų ir ganyklų, kitų žemės ūkio augalų plotai tendencingai mažėjo, kai javų grūdams, rapsų, linų plotų daugėjo ir 2023 m. sudarė net 60% (1 pav.) viso tirto ploto. Kitų augalų grupių plotai užėmė labai mažą teritoriją, o pasikeitimai buvo nežymūs.

Žemės ūkio augalų grupių sudėties plotų pasiskirstymas 2005–2023 m., (%)

Žemės ūkio naudmenų naudotojų didžiausią dalį sudarė ūkininkai, kurių valdos įregistruotos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre (2 pav.). Šių žemės ūkio naudmenų naudotojų kiekis padidėjo nuo 47% (2005 m.) iki 81% (2023 m.).

Žemės ūkio naudmenų naudotojų grupių pasiskirstymas 2005–2023 m., (%)

Kitų fizinių asmenų, kurių valdos įregistruotos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre kiekis nuo 27 % (2005 m.) sumažėjo iki 4 % (2023 m.).

Likusių žemės ūkio naudmenų naudotojų pasikeitimai buvo nežymūs.

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro informacija