Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Žemės naudojimo patikrinimai: dingta nuostata, kad valstybinė žemė yra „niekieno“

2023-09-06

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

2023 m. I pusmetį Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) atliko 3 976 žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimus visoje Lietuvoje. Patikrinimų metu nustatyti 2 048 žemės naudojimo tvarkos pažeidimai. Daugiausia pažeidimų (1 600) nustatyta dėl valstybinės ir privačios žemės užėmimo / savavališko naudojimo; 359 pažeidimai nustatyti dėl žemės naudojimo apleidimo.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Išsami informacija apie atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus pateikiama interaktyviuose žemėlapiuose, kuriuose kaupiami statistiniai duomenys apie kiekviename NŽT teritoriniame skyriuje atliktus patikrinimus, taip pat pažymėtos konkrečios atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų vietos.

Prevencinės priemonės duoda rezultatų

„Jau keletą metų ypač didelį dėmesį skiriame savavališkiems žemės užėmimo (naudojimo) atvejams išaiškinti ir apleistų žemės sklypų patikrai“, – sako NŽT Žemės naudojimo valstybinės kontrolės skyriaus vadovė Rūta Biskelionienė.

R. Biskelionienė pažymi, kad atliekant žemės naudojimo valstybinę kontrolę siekiama užtikrinti tinkamą valstybės ir kitų asmenų teisėtų interesų įgyvendinimą, o ne skirti kuo daugiau baudų. Dėl to Tarnyba naudoja įvairias prevencines priemones – gyventojų tiesioginį konsultavimą, edukacinės informacijos, lankstinukų platinimą, – skirtas žemės naudojimo pažeidimams užkardyti arba jiems pašalinti iki patikrinimų atlikimo.

„Džiugu, kad pastaraisiais metais pastebime daugiau teigiamo žmonių mąstymo, požiūrio ir elgesio pokyčių. Dingsta ilgus metus buvusi gaji nuostata, kad valstybinė žemė yra „niekieno“ žemė ir joje galima daryti ką nori. Taip pat žmonės jau daug atsakingiau žiūri ir į savo žemės tvarkymą – abejodami dėl kokių nors savo planuojamų veiksmų (statybų, želdinių įveisimo ir pan.) daug dažniau konsultuojasi su mūsų specialistais, kad ateityje išvengtų problemų“, – sako R. Biskelionienė.

R. Biskelionienės teigimu, nors bendras nustatomų pažeidimų skaičius vis dar yra nemažas, tačiau jau pastebima, kad didesnę dalį pažeidimų sudaro smulkūs, nedidelės reikšmės pažeidimai.

„Turime teisės aktuose numatytą gerą įrankį sudrausminti žmones nedaryti žemės naudojimo pažeidimų – jau metus galioja Administracinių nusižengimų kodekso pataisa, suteikianti NŽT teisę tam tikrais atvejais nepradėti administracinių nusižengimų teisenos procedūrų, o vietoje jų asmenims skirti žodinę pastabą. Žinoma, gavus pastabą nustatytus pažeidimus privaloma pašalinti. Įspėti ar paraginti daugelis asmenų geranoriškai pašalina pažeidimus“, – pažymi Žemės naudojimo valstybinės kontrolės skyriaus vadovė.

2023 m. I pusmetį iš viso už žemės naudojimo tvarkos pažeidimus skirta 7 530 eurų baudų.

Planuojami patikrinimai skelbiami viešai

Atkreiptinas dėmesys, kad visi NŽT planuojami žemės naudojimo patikrinimai kiekvieno metų ketvirčio pradžioje yra skelbiami viešai patikrinimų plane ir interaktyviame žemėlapyje.

Kviečiame gyventojus pasitikrinti, ar jų naudojamas žemės sklypas yra įtrauktas į numatytų tikrinti sklypų sąrašą; pasitvirtinus – kuo skubiau patiems imtis būtinų priemonių galimiems pažeidimams pašalinti, taip išvengiant už žemės apleidimą numatytų baudų.

NŽT žemės naudojimo patikrinimai yra planuojami naudojant šiuolaikines priemones. Modernių GIS priemonių naudojimas leidžia tiksliai identifikuoti rizikingiausius žemės sklypus (plotus), kuriuos būtina patikrinti, bei nuosekliai suplanuoti patikrinimus. Tokiu būdu žemės naudojimo valstybinė kontrolė vykdoma efektyviau, greičiau išaiškinami įvairūs žemės naudojimo tvarkos pažeidimai, taupomi žmogiškieji ir finansiniai resursai.

NŽT informacija