Birželio 05 d., pirmadienis | 23

Parama gaminantiems aukščiausios kokybės produkciją

LŽŪKT informacija
2022-04-28

© LŽŪKT nuotr.
Kad aukščiausios kokybės produkcija lengviau skintųsi kelią į rinką, Žemės ūkio ministerija jos gamintojams siūlo 100 tūkstančių eurų paramą. Ši valstybės pagalba teikiama žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė oficialiai pripažinta arba siekiama pripažinti Europos Sąjungos ar nacionaliniu lygiu, gamintojams ir perdirbėjams. Šiemet tokią pagalbą galės gauti ir ekologinės produkcijos gamintojai.

Pagalba teikiama saugomų kilmės vietos nuorodų ar saugomų geografinių nuorodų, garantuoto tradicinio gaminio (saugomos nuorodos), registravimo paraiškų parengimo išlaidoms atlyginti bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP) gaminamų žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijoms parengti.

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

Taip pat atlyginamos kokybiškų produktų sertifikavimo įstaigos atliekamos sertifikavimo bei vykdomos priežiūros išlaidos, kontrolės institucijos vykdomos įregistruotų į Saugomų nuorodų registrus produktų kontrolės išlaidos, etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, prekinės pakuotės gamybos bei etiketės spausdinimo išlaidos.

Šios išlaidos kompensuojamos gamintojams, perdirbantiems kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus – labai mažoms įmonėms iki 60 proc., o kitoms įmonėms iki 50 proc. patirtų išlaidų.

Paramos sąlygos

Paraiškas pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles kviečiama teikti iki gegužės 20 d.

Pagalbos dydis gali siekti iki 100 proc. projekto išlaidų, priklausomai nuo kompensuojamų išlaidų rūšies.

Bendra vienai įmonei suteikta nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma negali būti didesnė kaip 25 tūkst. Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį.

Pagalbą gali gauti pareiškėjai, kurie vykdo veiklą pirminės gamybos sektoriuje, bei tie, kurie perdirba kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus.

Pareiškėjais gali būti ir asociacijos, kurių nariai gamina produktus, tačiau galutiniai nereikšmingos pagalbos gavėjai – nariai, kurie verčiasi kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų pirmine gamyba ir jų prekiniu paruošimu.

Daugiau informacijos apie paramą NMA

Agroakademija.lt rekomenduoja paskaityti ir pažiūrėti

Kas šiandien svarbiausia septynerius metus smidrus auginančiai I. Šiaučiulienei

Mokytojas ir gelbėtojas tapo sėkmingu uogininkystės ūkio šeimininku (video)

Pakuočių tvarkymo paslaugą inicijavo sodininkas

Vaikystės svajonė tapo šeimos sodininkystės verslu (ir video)

Pagal ŽŪM, LŽŪKT informaciją