Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Patvirtinta forma, naudotina atlikus mokėjimus grynaisiais pinigais, kai viršijama 5 000 Eur suma

Diana Puodžiukienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Utenos r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-11-17

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Įstatymas apriboti atsiskaitymus grynaisiais pinigais taikomas visiems – Lietuvos ar užsienio juridiniams ir fiziniams asmenims, įskaitant ūkininkus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Seimas priėmė LR atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymą ir parengė įsakymą Nr. VA-82, pagal kurį nuo 2022 m. lapkričio 1 d. atsiskaitymus grynaisiais pinigais, jeigu jie viršija 5 000 Eur (arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta), gaunantis asmuo per 10 kalendorinių dienų apie tai turi pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). Asmenys informaciją turi pateikti PRC915 formą per EDS sistemą.

Tam, kad asmuo teiktų VMI informaciją apie gautą atsiskaitymą grynaisiais pinigais, turi būti tenkinamos visos šios sąlygos:

  1. atsiskaitymas ir / ar bet koks kitas mokėjimas pagal sandorį vykdomas grynaisiais pinigais;
  2. atsiskaitymo ir / ar bet kokio kito mokėjimo pagal sandorį suma didesnė kaip 5 000 eurų arba didesnė už juos atitinkančią sumą užsienio valiuta;
  3. tarpusavio atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorį negali įvykti negrynaisiais pinigais dėl to, kad šių atsiskaitymų ar mokėjimų vietoje mokėjimo paslaugų teikėjai neteikia reikalingų paslaugų;
  4. atsiskaityti pagal sandorį būtina nedelsiant.

Įstatymas apriboti atsiskaitymus grynaisiais pinigais taikomas visiems – Lietuvos ar užsienio juridiniams ir fiziniams asmenims, įskaitant ūkininkus. Ūkininkai dažniausiai didesnėmis sumomis perka nekilnojamą turtą, žemės ūkio techniką ir automobilius.

Administracinė atsakomybė yra tiek mokėjimus atliekantiems, tiek mokėjimus priimantiems asmenims. Jei asmuo nepateikia PRC915 formos, įvykusio sandorio nepagrindžiami abiejų šalių turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinis. Minėto įstatymo įgyvendinimo kontrolė yra pavesta VMI ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

Žemiau pateiktuose paveiksluose matoma pranešimo apie gautus atsiskaitymus grynaisiais pinigais PRC915 forma ir papildomo lapo PRC915P forma. Paskutinė iš minėtųjų forma tiesiog skirta įrašyti duomenis, kurie netelpa į pranešimą.

Pranešime turi būti teikiami tokie duomenys:

  • kas gavo pinigus ir iš ko,
  • kokia data,
  • kurioje savivaldybėje,
  • sandorio objekto kodas,
  • gauta grynaisiais pinigais lėšų suma.

Jei mokesčių administratoriui kils klausimų, jis pareikalaus pridėti dokumentą, patvirtinantį pinigų gavimą, ir prašys nurodyti aplinkybes, kuriomis būtų pagrindžiama, dėl ko nebuvo galima atsiskaityti negrynaisiais pinigais. Priežastys turi būti labai rimtos, konkrečios ir aiškios, pavyzdžiui, viena pusė neturi atsiskaitomosios sąskaitos, reikia atsiskaityti labai greitai, tačiau neveikia internetas arba dėl banko sistemos užstrigimo.

Taigi, nuo lapkričio gyventojai ir verslas apie mokėjimus grynaisiais pinigais, kai suma didesnė kaip 5 000 Eur, turės pranešti VMI, pateikiant PRC915 formą.