Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

Kiek naudinga ankštinių augalų sėklas apvelti biologiniais produktais?

Rimantė Juškienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Raseinių r. biuro augalininkystės konsultantė
2023-06-26

© Asociatyvi Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Biologinių augalų apsaugos produktų ir alternatyvių priemonių pasirinkimas mūsų šalyje sparčiai populiarėja. Šįkart tyrėme biologinių produktų įtaką ankštinių augalų sėklų apvėlimui. Kokie rezultatai?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Sėklų apvėlimas biologiniais produktais turi įtakos didesnei sėklų dygimo energijai, stipresniam augalų vystymuisi ankstyvuosiuose tarpsniuose, o tai labai rimti teigiami pokyčiai būsimo derliaus kiekybei ir kokybei.

Sėklų inokuliavimas ypač naudingas pupose, jas sėjant linkusiose užmirkti arba sausose dirvose. Biologiniai produktai skatina gumbelinių bakterijų, fiksuojančių azotą iš oro, vystymą, o azoto fiksacijai daug įtakos turi augalų auginimo sąlygos, ypač dirvožemio drėgmė ir oras. Kai sausa, gumbelinių bakterijų ląstelės praranda judrumą, nepajėgia prasiskverbti į augalų šaknis. Gumbelinės bakterijos yra aerobai ir azotą fiksuoja gerai vėdinamuose dirvožemiuose. Todėl linkusiose užmirkti ir sausose dirvose rekomenduojama inokuliuoti sėklas.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, bendradarbiaudama su no-till technologiją naudojančiais ūkiais, Šakių rajone atliko gamybinį bandymą siekdama ištirti biologinių produktų įtaką pupoms-vikiams ir žirniams, apveliant augalų sėklas biologiniais produktais. Pupų-vikių sėklų apvėlimo biologiniais produktais gamybinis bandymas atliktas Vidmanto Martinaičio ūkyje, žirnių apvėlimo bandymas – Augusto Masevičiaus ūkyje.

Biologinių produktų bandymas pupų-vikių mišinyje

Pupos ir vikiai buvo beicuojami Rizogenu (330 ml/t), Azofix Rhizo (1 l/t), BIO NPK Powder (1 kg/t), Fosfix ir Azofix Rhizo (po 1 l/t) ir lyginami su kontroliniu gamybinio lauko plotu, kuriame popos ir vikiai neapvelti biologiniais produktais.

Pupų 'Victu' (225 kg/ha), vikių 'Hanka' (35 kg/ha) mišinys pasėtas 2022 m. balandžio 14 d. su Horsch avatar 12-25. Kartu su sėkla išbertos 200 kg/ha organinės granuliuotos trąšos. Kadangi pupos jautrios piktžolėms bei mikroelementų trūkumui, laukas purkštas herbicidais ir mikroelementų trąšomis.

Ankstyvuosiuose augalų augimo tarpsniuose nebuvo pastebėta pupų šaknų išsivystymo skirtumo tarp biologiniais produktais apveltų pupų-vikių ir kontrolinio varianto, kuriame sėklos neapveltos. Augalams subrendus ir atlikus tyrimus, buvo pastebėta biologinių produktų įtaka pupoms ir vikiams. Lyginant vizualiai, pupų, apdorotų biologiniais produktais, šaknų zonoje buvo matomas aiškiai gausesnis bakterijų gumbelių kiekis.

Taip pat pastebėta biologinių produktų įtaka ir vikių biometriniams rodikliams. Vikių sėklų, apveltų biologiniais produktais, skaičius 1 m2 buvo 28 proc. didesnis, o ankštarų skaičius – 30 proc. didesnis nei kontrolinėje lauko dalyje. Tačiau kontroliniame variante vikių sėklų stambumas buvo šiek tiek didesnis nei laukeliuose, apdorotuose biologiniais produktais.

Nukūlus ir pasvėrus gamybinio bandymo plotus, pupų-vikių mišinio derliaus rezultatai parodė, kad visuose gamybinio bandymo lauko plotuose, kuriuose sėklos apveltos biologiniais produktais, buvo gautas derliaus priedas.

Biologinių produktų bandymas žirniuose

Žirnių sėklos apveltos Rizogenu (330 ml/t), Azofix Rhizo (1 l/t), Bio NPK Powder (1 kg/t) bei Fosfix ir Rizogeno mišinu (1 l/t + 330 ml/t).

Žirnių veislė 'Salamanca' pasėta 2022 04 20, sėjos norma – 300 kg/ha. Su sėkla išberta 200 kg/ha granuliuotų organinių trąšų, pasėlyje naudoti herbicidai bei skystos mikroelementų trąšos.

Įvertinus žirnių šaknų ilgį, pastebėta, kad lauko dalyje, kur žirniai buvo apvelti Azofix Rhizo, augalai turėjo ilgesnes šaknis. Taip pat šiek tiek ilgesnes šaknis turėjo žirniai, kurių sėklos apveltos BIO NPK Powder.

Žirnių derlius skirtinguose variantuose vertintas derliaus nuėmimo metu pagal kombaino rodmenis, todėl negalima tvirtai teigti, kad duomenys yra visiškai tikslūs. Vis tik, susumuojant žirnių šaknų išsivystymą ankstyvaisiais tarpsniais ir derliaus duomenis, galime įžvelgti duomenų ryšius, pagal kuriuos galima pagrįsti derliaus duomenis.

Išvados:

  • Biologiniai sėklų apvėlimo produktų panaudojimas vidutiniškai davė 9–11 % didesnį derliaus priedą pupų-vikių mišinyje ir 3–13 % žirnių lauke.
  • Žirniuose didžiausią derlių davė bandymo laukai, kuriuose ankstyvuoju augalų vystymosi tarpsniu buvo pastebėtas didesnis šaknų išsivystymas.
  • Augalų vegetacijos metu pupų šaknyse pastebėtas vizualus gumbelinių bakterijų suformuotų gumbelių išsivystymo skirtumas tarp apveltų biologiniais produktais pupų bei neapveltų.
  • Pastebėta biologinių produktų įtaka vikių biometriniams rodikliams.
  • Atskirų produktų efektyvumas ūkių / laukų lygyje gali įvairuoti.

Agroakademija.lt rekomenduoja

Laiku pasėti tarpiniai augalai – daugiau azoto pavasarį (duomenys ir rezultatai iš to paties bandymo)

​​​​​Gamybiniame bandyme tirta organinių granuliuotų trąšų įtaka augalams (duomenys ir rezultatai iš to paties bandymo)

Gamybinis bandymas: biologinių produktų įtaka žemės ūkio augalams (duomenys ir rezultatai iš to paties bandymo)

Ar no-till technologija – tik labai stiprių nervų ūkininkams? (straipsnis iš baigiamosios projekto konferencijos)

Baigiamosios konferencijos „Beariminė žemdirbystė: patyrimas, praktika ir iššūkiai“ vaizdo įrašas.