Gruodžio 09 d., šeštadienis | 23

Kokios klimatui ir ūkininko piniginei naudingiausios priemonės

LŽŪKT informacija
2022-02-28

© LŽŪKT nuotr.
ŽŪM informuoja, kad jau kitąmet Lietuva Europos Komisijai turės pristatyti atnaujintą Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą (NEKS). Žemės ūkis – viena iš sričių, kuriai šiame plane skiriamas ypač didelis dėmesys.

Iš įvairių organizacijų atstovų ir suinteresuotų asmenų sudaryta Žemės ūkio ir miškininkystės dekarbonizacijos darbo grupė rūpinasi, kad į atnaujinamą NEKS būtų įtrauktas žemės ūkiui geriausiai tinkantis priemonių rinkinys. Ankstesniuose darbo grupės susitikimuose jau aptarta padėtis šalies žemės ūkio bei miškininkystės sektoriuose ir nacionalinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaita, išklausytos užsienio ekspertų įžvalgos. Dabar atėjo eilė aptarti konkrečias priemones, kurias pasiūlė socialiniai partneriai, kitos ministerijos ir institucijos. Darbo grupės posėdyje pristatytos tvaraus žemės dirbimo praktikos, emisijų iš dirvožemio mažinimo, anglies kaupimo dirvožemyje priemonės.

BASF. Good One. Straipsnių vidus. Dovanu derlius

Reikalingos technologijos, prisitaikančios prie gamtos dėsnių

Susitikime buvo pristatyta žemės ūkio kultūrų auginimo technologija „No-Till“ („nulinis žemės dirbimas“), kuri tikrai nėra nauja technologija – ji buvo taikoma jau prieš 10 tūkst. metų. Lietuvoje ūkių, naudojančių No-Till technologiją, dar nėra daug, tačiau užsienyje tokių pavyzdžių jau gausu. Ją naudojant, augalai auginami mechaniškai neišdirbtoje dirvoje, sėklą įterpiant optimaliu gyliu į žemę, minimaliai ją judinant. Tokiu būdu išsaugoma dirvos struktūra, sukuriamos idealios sąlygos gyvuoti įvairiems makroorganizmams.

Pratęsdamas neariminių technologijų naudojimo temą, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros vedėjas Vaclovas Bogužas papasakojo apie žemės ūkio mokslo tyrimo įstaigose atliktus ilgalaikius eksperimentus. Jų metu buvo naudojamos tiesioginės sėjos technologijos, įvairūs biologiniai augalų apsaugos preparatai, vertinama šiaudų paskleidimo, tarpinių pasėlių auginimo papildoma nauda ŠESD emisijų mažinimui. Mokslininkai lygino įvairius ūkininkavimo būdus, vertino teikiamą aplinkosaugos ir socialinę naudą.

Pasak žemės ūkio viceministro Pauliaus Astrausko, naujos tendencijos gali pakeisti visą žemės ūkį. Tačiau vienodų rekomendacijų visiems ūkiams būti negali – jie visi skirtingi. Veikia ir daug kitų faktorių – nenuspėjama gamta, brangstanti technika, augančios sąnaudos.

Socialiniai partneriai taip pat pateikė siūlymus tobulinti teisės aktus bei jungtis prie tarptautinės iniciatyvos „4 per 1 000“, skirtos dirvožemio organinės anglies didinimui.

Lėšos agroaplinkosaugai – iš įvairių fondų

Žemės ūkio ministro patarėja Kristina Simonaitytė pristatė priemones, susijusias su emisijų iš dirvožemio mažinimu bei absorbcijų didinimu. Jos numatytos Žemės ūkio ministerijos parengtame ir Europos Komisijai jau pateiktame Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 m. strateginiame plane.

Ūkininkai bus skatinami per laisvai pasirenkamas ekoschemas, už kurių įgyvendinimą numatomos išmokos.

Ekologiniam ūkininkavimui per septynerius metus bus skirta 327,25 mln. Eur kaimo plėtros lėšų.

Taip pat iki 2026 m. ūkininkai ir kiti žemės savininkai šlapynėms durpžemiuose atkurti galės gauti 16 mln. Eur iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės. Planuojama už šias lėšas atkurti 8 tūkst. ha šlapynių, taip mažinant emisijas iš durpžemių – šiuo metu tai yra antras didžiausias emisijų šaltinis dirvožemių kategorijoje.

Kita naujovė – anglies ūkininkavimas. Pernai gruodį Europos Komija pristatė Tvarių anglies ciklų komunikatą, o iki šių metų pabaigos ketina pasiūlyti naują ES anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo reglamentavimo sistemą. Ji leistų ūkininkams papildomai atlyginti už įvairias anglies dioksido absorbavimą iš atmosferos skatinančias veiklas.

Darbo grupės susitikime pristatytą informaciją galite rasti čia, pasirinkę „Žemės ūkis ir miškininkystė“ bei susitikimo datą – vasario 24 d.

Agroakademija.lt rekomenduoja

Tvarus anglies ūkininkavimas: anglies dioksido kreditų rinka ir finansiniai instrumentai

Ūkininkų iš Jungtinės Karalystės patirtis – išskirtinis dėmesys dirvožemio sveikatai

Dirvožemis pamena klaidas. Keletas būdų, kaip jas taisyti

Viltis ūkininkavimui ir aplinkai – dirvožemyje atkurti gyvybės įvairovę

LŽŪKT tarptautinės konferencijos „Sveikas dirvožemis – sveikam augalų derliui“ 2 dienos vaizdo įrašas

LŽŪKT tarptautinės konferencijos „Sveikas dirvožemis – sveikam augalų derliui“ 1 dienos vaizdo įrašas

Apie žaliąjį kursą, ŠESD emisijas, arba kodėl dirvožemiuose reikia didinti organinės anglies sankaupas

Geroji Airijos patirtis žengiant žaliuoju kursu

Pagal LŽŪKT, ŽŪM informaciją